ஜனாதிபதி மஹிந்த சிசெல் விஜயம்

mainpic_Lசிசெல்ஸ¥க்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அந்நாட்டின் ஜனாதிபதி ஜேம்ஸ் மிசேல்ஸை சட்டப் பேரவையில் நேற்றுக் காலை சந்தித்தபோது எடுத்த படம் (படம் – சுதத் சில்வா)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>